До края на април може да си платите данъците с 5% отстъпка


Община Ардино напомня на гражданите си, че кампанията за плащане на местни данъци и такси с отстъпка продължава до 30 април. Началникът на отдел „МДТ“ Зафер Юсуфов уточни, че при плащане на цялата сума за 2024 г. в срок до 30 април данъкоплатците получават 5 % отстъпка от дължимите данъци за недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък МПС.
Данъците могат да се платят на каса в отдел „МДТ“ в общинска администрация, по банков път и чрез Фастпей (FastPay), Изипей (EasyPay), Български пощи, Банка ДСК и Айкарт.
Гюнер ШЮКРИ