Кадровия недостиг дискутираха бизнес, училища и общини

Областна администрация Кърджали бе домакин на регионална среща между бизнеса, общините и професионалните училища във връзка с прилагането на дуалната система на обучение. Срещата бе част от поредица консултации със заинтересованите страни за подготовка на програмата Домино 2, която е със срок на изпълнение 2024-2028 г и е част от Швейцарско-българската програма за сътрудничество. Присъстващите се запознаха с потенциала и капацитета на програмата, чийто модератор е МОН. Срещата бе водена от Васил Радойновски, ръководител на секретариата на Българо-швейцарската търговска камара. Отзоваха се представители на структуроопределящи предприятия в областта. Някои от тях прилагат от години дуалното обучение и го оценяват като изключително полезна стъпка за преодоляване на кадровия недостиг на трудовия пазар.