Община Кърджали и Българско дружество по нефрология организират безплатен скриниг за бъбречна заболеваемост за жителите на общината


Община Кърджали
Кмет: Ерол Мюмюн
и
Българско дружество по нефрология
Председател: проф. Емил Паскалев, ДМН
ОБЯВЯВАТ
Скрининг за бъбречна заболеваемост сред населението на общината, който ще се проведе в периода 15.04.2024г. – 28.04.2024г.
Скринингът включва кръвни и уринни показатели за бъбречна увреда сред здравото население на общината, на възраст над 18 години.
Изследванията са БЕЗПЛАТНИ и ще се извършват в Клинични лаборатория „Рамус“.
В посочения период Клинични лаборатории „Рамус“ ще работи с удължено работно време през седмицата, както и през почивните дни – събота и неделя.
При голям интерес от страна на гражданите, скринингът ще бъде удължен с още една седмица.
Ако при изследванията бъдат установени отклонения от нормите, хората ще бъдат насочвани към лекари специалисти.