Тест на сиренната система на 1 април 2024 г. в пет града в областта

Уведомяваме гражданите на област Кърджали, че на 1.04.2024 г. от 11 часа ще бъде тествана сиренната система, изградена в градовете Кърджали, Момчилград, Крумовград, Джебел и Ардино. Тестът ще се проведе чрез задействане на крайните акустични устройства (сирени).

Целите на теста са проверка на техническото състояние на сиренната система, повишаване уменията на оперативните дежурни от националния оперативен център (НОЦ) на ГДПБЗН-МВР и в оперативните центрове (ОЦ) към СД/РДПБЗН за реална работа, както и обучение на населението за разпознаване на сигналите.