Над 200 хранителни пакета ще бъдат раздадени в Кърджалийско в рамките на кампания на Турския Червен полумесец и БЧК

В страната стартира кампания за хуманитарно подпомагане на Турския Червен полумесец с подкрепата на БЧК за подпомагане на хора в неравностойно положение, социално слаби, самотни стари хора, деца без родителска грижа, семейства и социални институции в областите Кърджали, Пловдив, Разград.

Началото на кампанията в Кърджалийска област бе поставено от Надир Тюлек – ръководител отдел „Европа и Америка“ на Турския Червен полумесец, Веселина Тихомирова- зам. кмет на Община Кърджали,  Нермин Мехмед – началник на Отдел „Социални дейности и здравеопазване”, Светломира Димитрова – директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК – Кърджали и Есен Устренска – зам. председател на Кърджалийската общинска организация. Хранителна подкрепа получиха социално уязвимите граждани, ползващи социални услуги от община Кърджали и Черноочене. В рамките на инициативата на нуждаещи се лица ще бъдат раздадени 200 индивидуални хранителни пакета.

Арда нюз