Вергиния Еланчева влезе в ръководния екип на Районен съд – Кърджали

Съдия Вергиния Еланчева попълни ръководния екип на Районен съд – Кърджали като встъпи официално в длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на съда.
Съдия Вергиния Еланчева бе назначена на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 2 и чл. 169, ал. 2 от Закона за съдебната власт на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Районен съд – Кърджали съгласно решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 20 февруари 2024 година.
На церемонията Вергиния Еланчева подписа акт за встъпване в длъжност пред съдиите, държавни съдебни изпълнители и съдиите по вписванията от Районен съд – Кърджали. Председателят на съда Здравка Запрянова приветства новия си заместник и й пожела здраве и професионални успехи.
Вергиния Еланчева има над 17 години юридически стаж изцяло в съдебната система. Била е младши прокурор в Окръжна прокуратура – Кърджали, прокурор в Районна прокуратура – Кърджали, а от 2012 г. до настоящия момент е съдия в Районен съд – Кърджали. Има най-високият ранг в съдебната система – „съдия във ВКС и ВАС“.