ЦС на ДПС избра новото си оперативно бюро

На първото си заседание след Националната конференция, Централният съвет на ДПС избра членовете на Централното оперативни бюро.
Почетният председател на ДПС д-р Ахмед Доган и председателят Делян Пеевски и председателят Джевдет Чакъров предложиха структурата и състава на ЦОБ. Предложението бе подкрепено единодушно от членовете на ЦС.
Оперативното ръководство на партията е от 24 членове, председателствано от Делян Пеевски и Джевдет Чакъров.
За заместник-председатели бяха избрани Джейхан Ибрямов, Халил Летифов, Искра Михайлова, Айсел Руфад, Йордан Цонев, Станислав Анастасов и Илхан Кючюк .
И членове на ЦОБ: Рамадан Аталай, Севинч Солакова, Хамид Хамид, Ализан Яхова, Валентин Тончев, Танер Кабил, Левент Мемиш , Ерол Мюмюн, Марио Рангелов , Хасан Адемов, Севим Али, Радослав Ревански, Цветан Енчев, Танзер Юсеинов и Ибраим Зайденов.