Кметът Себихан Мехмед подписа договори за над 4,5 млн. лева с МРРБ

Днес кметът на община Крумовград Себихан Мехмед подписа три договора с Министерството на регионалното развитие и благоустройството на обща стойност 4 585 369 лева.

Първият договор е за рехабилитация на част от общински път Горна Кула – Долна Кула на стойност 1 936 298 лв. Пътният участък за ремонт представлява общински път свързващ махалите на село Долна Кула с републиканския път „Момчилград – Крумовград“ и е с голямо местно значение, защото води до туристически обект Кара Ин (Водопада на сътворението).

Следващия договор е за „Надстройка на обслужваща сграда за спортен център с многофункционална зала“ на стойност 867 600 лв. Предвидената надстройка е за многофункционална зала за различни видове спорт, като баскетбол, волейбол и др. Залата ще обхваща вече съществуващите контури на съществуваща постройка. Същата е предвидена да се изпълни от метална конструкция и термопанели, със съответно осветление и ОиВК инсталация.

И третият договор е за продължаване на частично изградената улица в непосредствена близост до брега на р. „Крумовица“, в крайните черти на Крумовград или така наречената улица Крайречна на стойност – 1 781 471 лв.

Целта при изграждането на улицата е да се отклони транзитния трафик на моторните превозни средства от централната част на града. Реализирането на улицата ще се осъществи след приключване дейностите по водния цикъл на гр. Крумовград на който възложител е „Български ВиК Холдинг“ ЕАД.

 

Арда нюз