Дърводобивни фирми се оплакаха на депутат от високите цени на Горското

Високата цена на едрата дървесина, която плащат дърводобивните фирми в региона от Държавното горско стопанство може да доведе до фалити в бранша. За това алармираха местни фирми по време на приемния ден на народния представител от ДПС Байрам Байрам в Киркво. По думите на представители на бранша рандеманът от добиването на дървесина в съседните области е по-голям в сравнение с Кърджалийско, а цената е с 30 процента по-ниска.
„Държавното горско стопанство поддържа високи цени на дървесината и сериозно ощетява дърводобивните фирми. От месеци работим на загуба и сме на прага на силите си“, заявиха представителите на дърводобивните фирми пред народния представител. Байрам Байрам пое ангажимент да постави въпроса пред Парламентарната група на ДПС, за да се намери адекватно решение, което да не рефлектира нито върху крайните потребители, нито върху фирмите.
Акценти от срещите на Байрам Байрам в Кирково бяха възможността за помещаване на филиалите на Агенция „Социално подпомагане“ и Дирекция „Бюро по труда“ в обща сграда с цел улеснение на потребителите на услуги. Друга тема беше нашествието на безпризорните крави от Гърция, които масово унищожават реколтата в Община Кирково. Тенденцията се наблюдава от години насам, като най-потърпевши са в село Тихомир.