Нова спортна площадка ще има ПП по Селско и горско стопанство

Проектът на ПГ по Селско и горско стопанство в Кърджали за нова спортна площадка за футбол е одобрен.  Чрез реализацията на проекта, ще започне модернизацията на спортната база на училището, което ще доведе до създаване на условия за пълноценно и безопасно спортуване на учениците.

Средствата са осигурени по Програма на МОН за „Изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища“ – Модул 3, Дейност 2 „Основен ремонт на съществуваща спортна площадка“.

„Специални благодарности на кмета на Община Кърджали  Ерол Мюмюн и неговия екип, които стимулират подобряването на спортната култура и физическото възпитание в училище“, заяви директорът на училището Мустафа Шефкет.