Изправят пред съда двама за измама с инвестиционни бонове на 4 500 души

В Окръжен съд – Кърджали е образувано наказателно дело от общ характер № 282/2023 г. по внесен от Окръжна прокуратура – Кърджали обвинителен акт срещу двама подсъдими И.К. и Д.М., с който обвинителен акт на всеки от тях е повдигнато обвинение за извършено престъпление – документна измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай.
Подсъдимите И. К. и Д. М. са предадени на съд за това че през периода м. август – м.октомври 2003 г., чрез използване на неистински документи – пълномощни от името на други лица, всеки един от двамата е получил чуждо движимо имущество, без правно основание, с намерение да ги присвои – инвестиционни бонове от втората вълна на масовата приватизация.
Съдът е насрочил делото за разглеждане в разпоредително заседание за 14 май 2024 г., на което ще бъдат обсъждани въпросите по чл.248 ал.1 от Наказателно-процесуалния кодекс.
За насроченото разпоредително заседание ще бъде съобщено на подсъдимите, техните защитници, Окръжна прокуратура – Кърджали, както и на пострадалите лица, които са изключително голям брой – близо 4 500 души.
В разпореждането си съдът е посочил, че явяването на пострадалите лица в разпоредителното заседание не е задължително, както и че в 7-дневен срок от връчване на съобщението, но най-късно до започване на разпоредителното заседание пред първоинстанционния съд, могат да направят искания за конституиране като частни обвинители и граждански ищци.