Джебел подписа споразумение с МРРБ за ремонт на пътя до с. Плазище и 13 улици

Джебел е от първите общини в България, която подписа споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за финансиране на проекти, определени като приоритетни в Приложение № 3 към Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2024 г. Средствата ще се инвестират в проектиране, строителство, основен ремонт и реконструкция на обекти – публична общинска собственост. В община Джебел ще бъдат ремонтирани един основен междуселищен път и 13 градски улици. Върху 4 хиляди квадратни метра ще бъдат положени нови тротоарни плочки и ще се оформят пешеходни зони.

Контрактите с първите общини бяха парафирани днес в сградата на министерството на столичната улица „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.

Със Закона за държавния бюджет за 2024 г. беше приета Инвестиционна програма за общински проекти с включени в нея 1627 проекта с прогнозен размер и обхват за периода 2024 – 2026 г., реализацията на която е възложена на министъра на регионалното развитие и благоустройството. В изпълнение на нормативните разпоредби МРРБ създаде необходимата организация.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков поздрави кметовете и им пожела наслука. „Надявам се след няколко години да може да се похвалите с едни добри инвестиции, реализирани вече, които да променят към по-добро благосъстоянието и условията на живот на гражданите в общините“, каза министър Цеков. Той увери присъстващите представители на местната власт, че лично той и екипът на министерството са на разположение по всякакви въпроси.

„Това е пилотна програма, надявам се да бъде усъвършенствана и тя да остане основен инструмент за финансиране на общинското развитие и стимулиране на регионалното развитие, допълнена със средствата по програмите на ЕС“, подчерта още регионалният министър.

„Подходът за реализацията на пилотната програма заслужава адмирации за експедитивността и професионализма на екипа на министър Андрей Цеков. Отчитайки броя на подадените от общините заявления – 822, тяхното разглеждане и оформянето на споразумение, следва да отбележим, че програмата стартира във възможно най-кратък срок. Тези средства ще дадат тласък на местната икономика и на икономиката на държавата“, заяви кметът на Джебел Неджми Али.

С подписването на споразумението в община Джебел ще бъдат реализирани следните проекти:

1. Основен ремонт на път KRZ3070 /III-508, п.к. I-5-Джебел/-Плазище – мах. Горно Плазище;

2. Основен ремонт на улици:

„Върбица“;

„Антарктида“;

„Григорий Чернобузов“;

„Надежда“;

„Чавдар Войвода“;

“Самуил“;

„Алада“;

„Кирил и Методий“;

„Еделвайс“;

„Васил Левски“;

„Тракия“.

Ремонтирани ще бъдат още две пресечки на основни улици.