Мобилни екипи на ОДМВР-Кърджали тръгват из Кирковско

Мобилни екипи на ОДМВР-Кръджали ще посетят 17 населени места на територията на РУ-Кирково през месец февруари. В срещите с населението са включени служители на Пътна полиция, на Икономическа и Охранителна полиция. Първите 6 срещи по график са на 13 февруари в селата Бенковски, Добромирци, Здравчец, Дрянова глава, Пресека, Еровете. Основните теми са свързани с охраната на обществения ред, пътната безопасност и противодействието на престъпността. При поставени въпроси от компетентността на други институции от ОДМВР-Кърджали се изпращат сигнални писма за предприемане на мерки.