Уроци по първа помощ провеждат доброволци от клуб „Сподели усмивка“

Доброволци на БМЧК от клуб „Сподели усмивка“ проведоха уроци по първа помощ. От началото на годината доброволците  на клуба посещават учениците от 4ти клас на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, където обучават младежите по програма Хелфи и неговите приятели. Темата на третата им среща бе счупване. След като децата  научиха стъпките и методите за обездвижване на долен крайник, се разделиха на групи и демонстрираха наученото. На края на урока споделиха, че с нетърпения очакват следващата си среща и поредния урок с Хелфи и неговите приятели.

След това доброволката на БМЧК от клуб „Сподели усмивка“, Биляна Акалиева проведе открит урок по първа долекарска помощ в час на класа с учениците от 9 Б клас на СУ „Отец Паисий“, гр. Кърджали.  Младежите бяха запознати с основните наранявания и състояния, при които се изисква незабавно оказване на първа помощ на пострадал, като реанимация на дишането, обработка на рани и кръвотечение, обездвижване на крайник и др.

Злополуки и наранявания се случват твърде често, в такива ситуации основните познания и оказаната реална помощ могат да подобрят състоянието на пострадалия  да се спаси човешки живот.

Арда нюз