Джебел със зам.- кмет по европроектите

Политика

Бюлент Халибрям Ахмед е новият заместник кмет на община Джебел, съобщават от Общинска администрация. Неговият ресор е “Управление на европейски проекти и общинска собственост”. Заповедта за назначението бе подписана в понеделник от кмета Неджми Али.
Досега Джебел имаше двама зам.-кметове, третият е включен в новата структура на администрацията.
Бюлент Халибрям Ахмед е роден на 22 март 1990 година в село Ридино. Завършил е магистратура по фирмен мениджмънт и контролинг в Стопанска академия “Д. А. Цанов” в Свищов. От 2014 година работи в Общинска администрация Джебел. Бил е старши специалист, експерт по прилагане на стратегия за ВОМР, началник отдел „ОСГС“, а от началото на тази година – началник отдел „Европейски проекти“ъс