Депутатът от ДПС Елван Гюркаш с приемен ден в Черноочене

Политика

Народният представител от кърджалийската листа на Движение за права и свободи Елван Гюркаш проведе изнесен приемен ден в офиса на ДПС в Черноочене.
Присъстващите поставиха въпроси относно нарастване на минималният осигурителен праг на земеделските стопани, проблемите при освидетелстване на гражданите от ТЕЛК-комисиите, предвидената промяна при оформянето на таксата за смет от 2025 г., проекта за промени в Закона за гражданската регистрация и други.
На срещата присъстваха председателят на Общинския съвет и на общинското ръководство на ДПС инж. Месру Мюмюн, кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед, представители на общинското ръководство, кметовете и кметските наместници на населени места и други.
Осигуряване на качествено здравеопазване и условия на труд в малките населени места, подобряване на инфраструктурата, проблеми на земеделските производители и животновъдите, неуредици при осигуряването бяха част от основните теми, които присъстващите поставиха пред народния представител от ДПС Елван Гюркаш.
Разисквани бяха трудностите, които ще породят различните основи, които ще се приложат от 2025 г. при оформяне на таксата смет.
Предложиха да се търсят на варианти и решения на областно, регионално или национално ниво чрез различните сдружения на общините.
Присъстващите представиха своите възгледи за последващите проблеми, които ще се породят при приемането на промени в Закона за гражданската регистрация. На обществено обсъждане в Портала за обществени консултации е предложен този законопроект, за да създаде възможност на гражданите, които нямат и не са в състояние да представят изискуемите документи за извършване на адресна регистрация (за собственост или за ползване на имота, договор за наем и др.), да заявят адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес. Със законопроекта се въвежда „служебен адрес“.
Предвижда се то да е недвижим имот – общинска собственост, който ще се определя със заповедта от кмета на съответната община за извършване на служебна адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес.
В законопроекта е залегнало гражданите със заличен единствен постоянен и/или настоящ адрес или чийто постоянен и/или настоящ адрес е заличен от Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, да бъдат регистрирани на служебен адрес.
Очакваните резултати от прилагането на закона са всички граждани да могат да заявят адресната си регистрация, което от своя страна е предпоставка да се снабдят с документ за самоличност, за да могат да започнат работа, да упражняват правата си, както и да получават услуги.
Кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед и присъстващите бяха на мнение, че трябва да се прецизират евентуалните проблеми, които биха възникнали при връчване на кореспонденция с административни органи и при определяне на такса смет на основа брой ползватели.
Народният представител Елван Гюркаш заяви, че сред основните приоритети на ДПС са повишаване стандарта на живот, повече инвестиции в нашите райони и повече работни места, особено за младите хора.
Това е поредната среща с избиратели от региона. Като парламентарна група виждаме, че хората се нуждаят от по-чести подобни срещи, коментира тя.
Исмет ИСМАИЛ