Над 300 души от региона са хазартно уязвимите в регистъра на НАП

Водещи, Икономика

Агенцията поднови поддържането на списъка след двегодишно прекъсване
Над 300 лица от региона са подали заявление за вписване в регистъра на хазартно уязвимите лица до момента, съобщи на пресконференция директорът на офиса на НАП в Кърджали Нериман Сали. Сред тях са и три семейства. Данните в регистъра не са публични, а до тях достъп имат само ограничен брой служители, определени от изпълнителния директор на НАП и от хазартните оператори, уточняват от приходната агенция. Всеки, който смята, че не успява да контролира времето, което прекарва в хазартни игри, или средствата, които харчи при участие в тях, може да поиска вписването си в регистъра, като може да направи това онлайн или на място в офис на НАП. Регистрацията е валидна за най-малко две години, а заличаването ѝ става след заявка или след изтичането на посочения от лицето срок.
Организаторите на хазартни игри имат достъп до списъка, така че да не допускат участието на лица, вписани в него. Внедрена е и нова електронна услуга на НАП, която позволява справка чрез директен достъп до регистъра, съобщават от приходната агенция. Чрез услугата хазартните оператори могат лесно да обменят информация с НАП чрез софтуерен ключ (API ключ), който прави връзка от типа „система-система“ между софтуерите на бизнеса и НАП.
Арда нюз