В сила от днес: До 4000 лева глоба за фирмите и до 1000 лева за физическите лица за неиздаване на касов бон

Икономика

От 1 януари двойно скача размерът на глобите за неиздаване на касови бележки – физическите лица, които не са търговци, ще бъдат глобявани с 200 до 1000 лв., а фирмите и едноличните търговци – с  1000 до 4000 лв. При повторно нарушение тези санкции стават от 400 до 2000 лв., и съответно за фирмите – от 2000 до 8000 лв.

Двойно по-висока ще е глобата и за потребителите, които не съхраняват касовата си бележка до напускане на търговския обект – досега тя беше 5 лева, но от 1 януари става 10 лв.

Наред със затягането на контрола в Закона за ДДС се създава и нова възможност – търговците да може да издават и електронни фискални бонове, които да предоставят на клиентите по електронен път. Допускането на тази възможност бе поставяна от бизнеса в последните години като по-модерен начин на разплащане, вместо всички да бъдат задължени да купуват и ползват касови апарати с хартиени бележки. Финансовото министерство най-после се е съгласило, но поставя условие пред търговците, които искат да издават фискални бонове по електронен път – задължително да ползват одобрен от НАП софтуер за управление на продажбите. За да влезе тази нова разпоредба в сила, трябва да бъдат направени и съответни обяснителни текстове в Наредбата Н 18 за касовите апарати и отчитането на продажбите.

Арда нюз