Агенцията по заетостта приема заявления за безплатни обучения по дигитални умения

Икономика

От 21 декември Агенцията по заетостта започва да приема заявления за предоставяне на електронни ваучери за безплатни обучения на работещи и безработни за придобиване на ключови компетентности – базово и средно равнище на дигитални умения. Кандидатстването за ваучери ще става единствено чрез подаване на електронно заявление за участие през сайта на Агенция по заетостта www.az.government.bg. Всеки ще може да избере вида на обучението и доставчика, който го предоставя, както и дали ще учи онлайн или присъствено. На по-късен етап ще се предоставят и ваучери за включване в обучения за професионална квалификация и ключови компетентности, които ще се финансират по различни проекти на програма „Развитие на човешките ресурси“.
Обученията ще се финансират по Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта е до средата на 2026 г. да бъдат обучени 500 000 безработни и заети, а 100 000 души, които са придобили самостоятелно своите дигитални умения, ще могат да се явят на изпит и да ги сертифицират.