Споразумение за 3.2 млн.лв. за ВиК обекти подписа кметът на Кърджали

Водещи, Икономика

Кметът на община Кърджали Ерол Мюмюн подписа днес в МРРБ споразумения за финансиране на проекти за ВиК инфраструктура в три населени места в общината за над 3 200 000 лв.

Единият от проектите е „Водоснабдяване на село Болярци“, с чиято реализация ще се реши натрупания с години проблем с водоснабдяването в селото. Като първи етап на проекта беше реализацията на водоснабдяването до с. Орешница, където в напорния резервоар е предвиден необходимия обем вода за Болярци. Изготвен е технически проект за водоснабдяването на Болярци и има издадено разрешение за строеж №119/18.07.2022г. Към настоящия момент има избран изпълнител за СМР, както и изпълнител за строителен надзор на обекта. В момента Болярци ползва кладенци и чешми за задоволяване на питейно-битовите си нужди. През летните месеци при намаление на дебита на вода от съществуващите водоизточници положението става още по-сериозно. Водата от питейния язовир „Боровица“ е на 2 км от селото.

Вторият обект, за който се отпускат средства е за изграждане на „Вътрешна водопроводна мрежа на махала Долна Бленика в с. Бленика“. Махала Долна Бленика е на 10 км от областния град и към този момент не е водоснабдена. Захранването с вода става от резервоар 150м3 на с. Бленика. Общината е възложила изготвяне на технически проект, който предвижда изграждането на довеждащ водопровод до махалата и вътрешна водопроводна мрежа в населеното място.

Третият проект, за който се отпуска финансиране е „Вътрешна водопроводна мрежа на с. Главатарци“. Община Кърджали изпълни проект за „Водоснабдяване на с. Главатарци“ Първи етап – довеждащ водопровод, втори етап – напорен резервоар 200м3, с който се предвижда бъдещото водоснабдяване на обект „Вътрешна водопроводна мрежа на с. Главатарци“.

Селото се оформи като туристическа дестинация, изградени са хотели и къщи за гости с леглова база над 650 легла и ресторанти с над 1730 места. През селото преминава захранващия магистрален водопровод на Кърджали от яз. “Боровица“ преди пречиствателната станция „Енчец“, от който с питейна вода се захранват хотели и заведения, като връзките са направени в шахти, калници и въздушници. Условно чистата вода се използва за битови нужди, а за консумация и приготвяне на храна се доставя трапезна и минерална вода. Качеството на доставяната вода от яз. “Боровица“ се влияе от атмосферните условия като мътността варира в рамките на 60-20 mg/l. Съществуващите малки филтри, с които са снабдени хотелите и заведенията не могат да се справят с тази мътност. Тези обстоятелства водят до отлив на посетители и гости.

„Още по време на изборната кампания обявих, че един от важните приоритети на община Кърджали ще бъде осигуряване на водоснабдяване на жителите на малките населени места. С изпълнението на трите проекта ще решим проблема с водоснабдяването в Болярци и Долна Бленика, а с изграждането на вътрешната водоснабдителна мрежа в Главатарци ще бъдем и в помощ на местния бизнес, който ще привлича повече туристи, предлагайки качествени условия за престой на своите гости“, коментира кметът на общината Ерол Мюмюн.