Община Черноочене довършва пътя Житница-Каняк-Бели вир-Свободиново

Икономика

Кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед подписа допълнително споразумение към договор с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за отпускане па финансови средства за Рехабилитация на общински път KRZ1432 – Етап 2.2 от км 10+170 до 11+828 км и Рехабилитация на общински път KRZ1434 – Етап 3.1 от км 0+000 до 2+100 км и Етап 3.3 от км 3+000 до 6+086 км и отбивка за с. Яворово. Така ще се реализира последната фаза от проекта, който предвижда основен ремонт на 15 километровия път Черноочене – Дядовско – Каняк – Бели вир – стария път Черноочене – Кърджали.

Отсечката обслужва население над 3 000 души от 8 кметства, между които Дядовско, Каняк, Яворово, Водач, Житница, Даскалово, Бели вир и Свободиново.

Кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед заяви, че през годините е обновено трасето от общинския център Черноочене до Каняк и отсечката от отклонението за кърджалийското село Костино до разклона за чернооченското село Бели вир. Транспортната конструкция на пътя е била предвидена за други условия и не отговарящи на съвременните изисквания за интензивност на движението и товароносимост. Налагало се е вземането на временни решения чрез ежегодни кърпежи, каза той.

И подчерта, че рехабилитацията на пътищата е една от стратегическите и дългосрочни цели за развитие, насочени към създаване на условия за живот, които да превърнат общината в предпочитано място за живеене и реализация.

С приключване обновяването на пътя жителите на тези чернооченски села и транзитно преминаващите ще пътуват по-удобно и по-безопасно.

Исмет ИСМАИЛ