Анета Георгиева от „Възраждане“: Промени в дейността на „Синя зона“ ще се направят след обсъждане с гражданите

Общество

След проведени срещи с новото ръководство на община Кърджали стана ясно, че в началото на 2024 г. се предвиждат промени относно обхвата и дейността на ,,Синя зона“.

„От Възраждане преценихме , че на този етап ще е по-ефективно да предложим промени, вместо да стартираме подписка за референдум, тъй като това ще отнеме поне 4 месеца.“, каза Анета Георгиева – общински съветник и председател на ,,Възраждане“-Кърджали.

От политическата организация също така ще настояват отново да има широко обществено обсъждане, ако е нужно и по зони на обхват или райони относно въпросите касаещи паркирането в междублоковите пространства, буферни паркинги, начина на налагане на санкции и др.

„Обръщаме се към гражданите, които имат предложения и идеи за промяна на обхвата и дейността на ,,Синя зона“ – могат да ги представят пред нас до края на 2023г. Ние  ще  ги обобщим и входираме като предложение  пред ОбС – Кърджали и ръководството на общината, за да се съобразят и с исканията на гражданите. За тази цел през месец декември всеки понеделник  от 11:00 ч. до 13:00 ч и от 16:00 до 18:00 ч. ще има дежурни в офисът ни на ул. ,,Г.Бенковски“ 17. А от януари 2024г. приемното време за среща на граждани  с общинските  съветници от ,,Възраждане“ ще бъде всяка първа сряда на месеца от 16:00ч. до 18:00ч., а през останалото време – след предварително  уговорена среща.“, допълни още Анета Георгиева.