Снегопочистващи машини без застраховки и годишен технически преглед, с износени гуми, без акумулатор, установи проверка на областния управител

Водещи, Общество

Приключи работата на областната Междуведомствена комисия, която инспектира готовността на общините и териториалните структури да осигурят нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването, услугите и защитата на населението в Кърджалийско през настоящия зимен период. Проверени са оперативните планове за снегопочистване и поддържане на уличната и общинската/републиканската пътна мрежа, договорите с фирмите-изпълнители, състоянието и изправността на специализираната техника и готовността за действие при влошена метеорологична обстановка. Като цяло в областта е създадена необходимата организация за работа в зимни условия, констатира комисията. В една от общините е установено дублиране на машини, ангажирани едновременно за поддръжка на републиканската и общинската пътна мрежа. На две места към момента на извършване на проверката не са представени договори с пътноподдържащи фирми, каквито следва да бъдат сключени преди началото на зимния период. Засечени са и снегопочистващи машини без валидни застраховки и годишен технически преглед, с износени гуми, без акумулатор, пожарогасители, работещи стопове, фарове, мигачи и др. несъответствия.

Общо 85 машини /снегорини, товарачи, пясъкоразпръсквачи и др./ са наети от ОПУ по договори за зимно поддържане и снегопочистване на републиканската пътна мрежа. Броят им е редуциран с 20 на сто спрямо миналата година. Съвместно с МВР са определени 42 места за изчакване на превозни средства при временно затваряне на пътни участъци. Осигуреността на депата за инертни материали към 13.11. 2023 г е от 26% до 100 %. По оперативен план са предвидени 2350 т пясък, 5305 т сол и 15 т химически реагенти.

Междуведомствената комисия е с участието на експерти от областна администрация, РД ПБЗН, Пътна полиция и ОПУ.