Общината прекратява договора с фирма „Иновия“

Община Кърджали прекратява договора си с фирма „Иновия“, оповести кметът Ерол Мюмюн.

След направен обстоен анализ от екипа на кмета на Кърджали, е станало ясно, че договорът не е в полза на общината. „Миналата седмица инициирахме среща с представители на фирмата. След проведен конструктивен диалог, постигнахме съгласие договорът на бъде прекратен по взаимно съгласие, без общината да дължи неустойки при прекратяване на договорните отношения.“, каза Ерол Мюмюн.

Чрез медиите той благодари на представителите на „Иновия“ за разбирането.

Фирма „Иновия“ е имала ангажимент да поддържа зелените площи. Анализът на кметския екип обаче показал, че фирмата не е изпълнявала задълженията си по договор, следователно контрактът не в полза на община Кърджали във финансово отношение., посочи Ерол Мюмюн като подчерта, че това решение е във връзка с един от основите му приоритети, а именно – финансовата стабилизация и контрол на разходваните от общината средства.

Договорът с фирма „Иновия“ ще бъде прекратен окончателно пред следващите дни, поясни Мюмюн.

Галина Кючукова, Арда нюз