В подкрепа на деца-сираци – благотворителен базар в Ардино организира Районното мюфтийство

Районното мюфтийство в Кърджали организира благотворителен базар в Ардино. Благородната инициатива е в рамките на Националната кампания на Мюсюлманското изповедание в подкрепа на деца без родители „Седмица на сираците“.

Дарения можете да направите в касите на районните мюфтийства, в джамийските настоятелства, на имамите и по банковата сметка на Мюсюлманското изповедание:

IBAN BG15DEMI92401000232957

BIC DEMIRBGSF

 

Снимка: Гюнер ШЮКРИ