Образователно приключение в музея – от археологията до етнографията и занаятите

Общество

Учениците от VIIIв и IXв клас, профил „Обществени науки“ с разширено изучаване на немски език, са целева група по Национална програма „България – образователни маршрути“, модул 2. „Културните и научните институции като образователна среда“. По националната програма учениците посетиха Етнографски ареален комплекс – Златоград, който включва редица занаятчийски работилници, Археолого – етнографски музей – Златоград, Музей на Дельо войвода. В комплекса се проведоха редица дейности по различни учебни предмети, като учениците издирваха експонати, които описваха и сравняваха тяхното приложение в миналото  и сега. Запознаха се със спецификата на различни занаяти, които в миналото са осигурявали всичко, което е необходимо на хората. Трябваше да изразяват мнение по различни въпроси, да предлагат решения на казуси и др.

Провеждането на такъв тип проектна работа насърчава развитието на учениците, на техните умения и компетентности, а също и на екипната работа и изграждане на взаимоотношения. Неща, които са изключително важни, за да може след време да бъдат пълноценни личности, имащи активна гражданска позиция, а развитието в сферата на обществените науки и езиците осигурява именно това.