Ден на толерантността в ,,Евридика“

Общество

На 16 ноември учениците от ПГОД ,,Евридика“ отбелязаха Деня на толерантността. На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността. Като член първи е залегнала дефиницията на това що е толерантност.

Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

С различни дейности, заложени и в училищната програма за интеркултурно образование, учениците от ПГОД „Евридика“ показаха, че осъзнават колко е важно да бъдем толерантни и добри към всички хора по света. За целта евридиковци направиха кът на символите на различни етноси и представиха танц, а в края на събитието всички заедно се хванаха за ръце.