Тестват сирените в 4 общини

Криминале

На  17.11.2023 г. от 11 часа до 11.30 часа ще се извърши тест на сиренната система, изградена в Кърджали и в общините Джебел, Момчилград, Ардино и Крумовград. Тестът ще се проведе чрез задействане на крайните акустични устройства (сирени). Целта е да се провери техническото състояние на сиренната система, да се повишат уменията на оперативните дежурни от националния оперативен център (НОЦ) на ГДПБЗН-МВР и в оперативните центрове (ОЦ) към СД/РДПБЗН за реална работа, както и обучение на населението за разпознаване на сигналите.