Община Кърджали с нови заместник кметове от днес

Водещи, Политика

Байрям Байрям  е новият заместник кмет в ресор “Общинска собственост и стопански дейности”.Той е роден на 30.03.1977 година в село Стремци, община Кърджали.  Завършил е средно образование в ИТ ”Алеко Константинов” – град Кърджали. Има образователна степен бакалавър в ПУ ”Паисий Хилендарски” филиал “Любен Каравелов”, специалност “История и География”, магистратура в ПУ ”Паисий Хилендарски”  специалност “Българската история в балканския и европейски контекст”. Работил е в периода март 2000 г. до януари 2004 г.  като заместник кмет и главен специалист в кметство Стремци, община Кърджали. От януари 2004г. до май 2012г. е работил като експерт в отдел ”ГРАОН”, а в периода май 2012г. до ноември 2023г. заема длъжността началник отдел “ГРАОН” в община Кърджали.

Веселина Тихомирова оглави ресор  „Хуманитарни дейности“. Родена на 5 юни 1981г. в Крумовград.Завършила е предучилищна и начална педагогика в ПУ“Паисий Хилендарски“ филиал „Любен Каравелов“, магистър по психология на социалните дейности. Работила е 8 години като детска учителка в детска градина“Чайка“- Кърджали, от 2012 г.  до 2016 г. е директор на ДГ “Щастие“ в кв.“Веселчане“. Била е заместник кмет „Хуманитарни дейности“ в периода 2016 г. – 2020 г. От август 2020 г. до ноември 2023 г. е била директор на ДГ “Щастие“.

Даниел Делчев  е заместник кмет с ресор „Европроекти, териториално развитие и строителство“. Роден е на 11 август 1970 г. Докторант „Икономика и управление“ в УНСС, Докторант „Национална сигурност“ в УНИБИТ, Магистър „Национална сигурност“ от ПУ „Паисий Хилендарски“, Магистър „Киберсигурност“ от ПУ „П. Хилендарски“, Магистър „Държавна администрация“ от УНСС-ИСК, Магистър „Българска и руска филология“ от ПУ „П. Хилендарски“. От 2002 до 2021 г. е работил като Експерт „Международни програми и проекти“ в Министерство на икономиката и енергетиката, Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия и различни стопански структури. От 2019г. до 2021 г. е бил общински съветник, от 2021 г. до 2023 г. е Областен управител на област Кърджали.

Тунджай Шюкрю  е заместник  кмет „Финанси“. В периода 2017 – 2023 г. той беше зам.-кмет на общината с ресор  „Местни приходи“. Тунджай Шюкрю е роден на 07.07.1970г.  Завършил е   Български и английски език в ПУ“Паисий Хилендарски“ филиал „Любен Каравелов, бакалавър  „Минерални технологии“ МГУ „Св. Иван Рилски“ гр. София, филиал Кърджали . Магистър е по публична администрация в УНСС  и магистър „Археология“ в Нов Български Университет – София. От февруари 2014г. до 2017 г. е бил началник на Общинска служба “Земеделие“. Работил е 5 години  като началник отдел „Административно и информационно обслужване“ в Общинска администрация-Кърджали, занимавал се е с частен бизнес в сферата на финансовите услуги.