Тестват сирените в Ардино на 17 ноември

Общество

На 17 ноември (петък) за времето от 11:00 до 11:30 часа в Ардино ще бъдат проведени функционални тестове чрез реално задействане на новата система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. Тестовете ще бъдат осъществени чрез задействане на сирените, като ще бъдат излъчени гласови съобщения за техническа проверка и звукови сигнали. Това съобщи Ганчо Костадинов, началник „Гражданска защита“ към Община Ардино. Той подчерта, че действията се предприемат във връзка с приемане на дейностите по проект „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.
Гюнер ШЮКРИ