Коледно-новогодишният базар в Момчилград – от 18 декември до 3 януари

Общество

Община Момчилград организира традиционен коледно-новогодишен базар в периода от 18 декември 2023 г. до 3 януари 2024 година.

Къщичките са общо 4 броя и са разположени в градския парк „Нури Адалъ“.

Община Момчилград кани местните търговци, производители и занаятчии, регистрирани като еднолични търговци и юридически лица, да предложат продукти и стоки с коледна тематика.

Всеки участник може да кандидатства за наемането само на една дървена къщичка, която ще бъде предоставена и монтирана от Община Момчилград.

Участниците в базара са длъжни да спазват всички изисквания на българското законодателство, отнасящи се до извършваната от тях търговска дейност, както и да стопанисват грижовно предоставените им съоръжения.

Заявления могат да се подават в Информационния център на общината от 13 ноември до 12 декември 2023г.

За повече информация желаещите могат да посетят Община Момчилград, ет. 3, стая 16 – „Общинска собственост” или да се обадите на телефон: 0889 909596