Млади червенокръстци зарадваха деца в неравностойно положение с хранителни пакети

Общество

В периода от 02.11 до 08.11.2023 г., с подкрепата на младите червенокръстци, Областен съвет на БЧК – Кърджали, реализира поредна кампания за деца в риск. По време на своите отчетно-изборни събрания в Област Кърджали в общините Ардино, Черноочене, Крумовград, Кирково и Джебел, доброволците на БМЧК успяха да предоставят на 50 деца в неравностойно положение хранителни пакети на стойност 20.00 лв всеки. Пакетите бяха предназначени за деца от учебни заведения, в които има изградени клубове на Български Младежки Червен Кръст в област Кърджали. Инициативата се реализира с финансови средства от субсидия за текущи разходи, предоставени от НС на БЧК за хранителни пакети за деца в риск.