1 534 лева e средната работна заплата в област Кърджали през третото тримесечие на 2023 г.

През третото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за областта нараства с 5.8% спрямо второто тримесечие на 2023 г. и достига 1 534 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 805 лв., а за частния – 1 408 лева., съобщиха от Териториалното статистическо бюро.

През третото тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали се увеличава с 20.1% в сравнение със същия период на предходната година.

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2023 г. област Кърджали е на 17-то място по показател средна брутна работна заплата., става ясно от анализа на статистиката.

Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 2 722 лв., София – 1 864 лева и Варна – 1 861 лева.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на септември 2023 г. намаляват с 0.1 хил., или с 0.3% спрямо края на юни 2023 г., като достигат 30.9 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2023 г. наетите лица в частния сектор бележат намаление с 1.3% (до 20.8 хиляди), докато в обществения сектор имаме увеличение с 1.8% и достигат до 10.1 хиляди.

В края на септември 2023 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 0.4%. В сравнение с края на септември 2022 г. наетите в обществения сектор се увеличават с 4.5% (или с 0.4 хил.), а в частния сектор намаляват с 2.7% (или с 0.6 хил.).