Ученици от СУ „Отец Паисий“ се запознаха с работата на покурорите

Общество

На 14.11.2023г. Мариана Качарова – прокурор в Районна прокуратура представи първата от предвидените за тази учебна година лекции по Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратура“.

Десетокласници и единадесетокласници от Средно училище „Отец Паисий“ – Кърджали изгледаха кратък видеоматериал на тема „Искам да стана магистрат“.

През втората половина от часа, прокурор Качарова насочи вниманието на учениците към работата на прокурора, към процедурата по разследване на дадено престъпление, описа им част от действията по разследването в досъдебната фаза, както и етапите на наказателното производство, когато влезе в съда с обвинителен акт, съответно приключи с присъда или споразумение. Разяснена им бе и разликата между разследващ полицай и следовател.

През настоящата учебна година Окръжен съд – Кърджали, Окръжна прокуратура – Кърджали и Районна прокуратура – Кърджали продължават съвместната си работа по образователната програма с уроци по право пред ученици, а училището, което тази година участва в програмата е Средно училище „Отец Паисий“ – Кърджали.