Девет са отворените оферти за основния ремонт на 2,4 км от пътя Кърджали – Маказа

Водещи, Икономика

Девет са отворени оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител за основния ремонт на 2,4 км от път I-5 Кърджали – Маказа /от км 340+319 до км 342+813.45/, която съвпада с трасето на бул. „Беломорски“ в гр. Кърджали. Отсечката е от северния вход на града до кръговото кръстовище при автогарата.

Освен основния ремонт на участъка, който ще е с нова настилка, бордюри, подобрено отводняване, пътни знаци, ограничителни системи и маркировка, ще се обнови и 36-метрова подпорна стена в обхвата на пътя, с височина 3 м. В проекта е включен и ремонт на 72-метровия мост в близост до гимназия „Христо Ботев“, преминаващ над дере. На съоръжението ще бъде подменена пътната настилка, хидроизолацията, тротоарите, парапетите, ограничителните системи и уличното осветление., съобщиха от пресцентъра на АПИ.

Срокът за изпълнение на строителните работи е 600 календарни дни от датата на откриването на строителната площадка. Извършването на ремонтните дейности ще е поетапно и трафикът ще се осъществява без отбиване по обходни маршрути.

Отворените оферти са на:

  • „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД – 12 382 278,79 лв. без ДДС;
  • „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД – 9 872 541,87 лв. без ДДС;
  • „ИСА 2000“ ЕООД – 13 311 479,09 лв. без ДДС;
  • „ЩРАБАГ“ ЕАД – 12 168 761,09 лв. без ДДС;
  • „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД – 16 753 725,68 лв. без ДДС;
  • „БГ ЛЕНД КО“ АД – 14 268 028,89 лв. без ДДС;
  • ДЗЗД „БЕЛОМОРСКИ 2023“, в което участват: „ПСП СТРОЙ“ АД и „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД – 11 069 184,03 лв. без ДДС;
  • „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД – 9 599 983,83 лв. без ДДС;
  • „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД – 9 734 991,37 лв. без ДДС.