Изет Шабан официално встъпи в длъжност като кмет на Ардино, Сезгин Байрям е избран за председател на Общинския съвет

Водещи, Политика

Избраният за втори мандат кмет на община Ардино инж. Изет Шабан положи клетва и встъпи официално в длъжност за втори мандат. Заедно с него клетва положиха и новоизбраните 29 общински съветници и 39 кметове на кметства в общината. Своите удостоверения те получиха от председателя на Общинската избирателна комисия Руска Чаушева и положиха подписите си на клетвените листи, чрез които се задължават във всичките си действия да се ръководят от интересите на гражданите на община Ардино и да работят за тяхното благоденствие. Това стана по време на тържественото първо заседание на Общинския съвет за мандат 2023 – 2027 г., което бе свикано от Областния управител на Кърджали Никола Чанев. Форумът бе воден от Фахретин Бекир, който се оказа най-възрастният между избраните общински съветници. По време на тържествената сесия чрез таен вот общинските съветници с голямо мнозинство избраха за председател на разпоредителния орган Сезгин Байрям.

„През последните 4 години община Ардино се развива с бързи темпове, адаптира се към новите социално-икономически реалности и прави сериозни стъпки към подобряване на инфраструктурата и облика на населените места, към популяризиране на региона като туристическа дестинация и привличането на нови инвестиции. Поздравявам кмета на общината инж. Изет Шабан с преизбирането му на поста. Пожелавам му и занапред да развива със същото усърдие потенциала на този прекрасен родопски край и да надгражда постигнатото“, каза в словото си областният управител Никола Чанев.
Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан поздрави всички новоизбрани общински съветници и кметовете на кметства за новия им мандат. Той благодари на всеки един ардинчанин за гласуването доверие към представителите на ДПС. „Мандат 2023-2027 се очертава да бъде още по-добър от предишния. Това огромно доверие, което получихме трябва с нашата работа и дейност да го превърнем в благоденствие за гражданите на община Ардино. Отговорността е огромна и още от днес ние трябва да носим тази тежест на раменете си и да осъзнаем, че Ардино трябва да се развива изпреварващо. Обещавам, че ние през този мандат ще направим всичко възможно за да превърнем Ардино в един от най-красивите градове в страната“, бяха първите думи на Изет Шабан, след официалното му встъпване в длъжност за втори мандат. Той подчерта, че ще работи в диалог и партньорство с всички държавни институции за благоденствието на гражданите на община Ардино. Показвайки символичния ключ на общината инж. Изет Шабан заяви, че по-важен е ключът към сърцата на хората. „Ние това можем да го постигнем единствено с работа“, допълни Изет Шабан.

За председател на Общинския съвет след проведено тайно гласуване бе избран Сезгин Байрям, предложен от ДПС. За него гласуваха 25 съветници от 29 присъствали. Съби Узунов, предложен от ГЕРБ получи подкрепата на 4 съветници.
„Разбирам и осъзнавам огромната отговорност, с която ме натоварихте като пръв сред равни. На прага на новия мандат нашите съграждани имат още по-големи очаквания от нас. Нека оправдаем това доверие. Нека да продължаваме да взимаме правилните решения за развитието на община Ардино без оглед на политическата си принадлежност и да изведем общината на други висоти за да оставим положителна следа след себе си в историята на нашата община“, каза председателят на ОбС-Ардино Сезгин Байрям.
Последваха приветствия от името на двете групи съветници в Общинския съвет.

Гюнер ШЮКРИ