Професионална гимназия „Евридика“ се нуждае от ремонт, Чанев ще уведоми МОН

Конструктивни деформации застрашават Професионалната гимназия по облекло и дизайн „Евридика“ в Кърджали.  Днес областният управител Никола Чанев и директорът на училището Зорница Иванова извършиха оглед на място и обсъдиха възможностите за обследване и обезопасяване на сградата, в която учат над 120 деца. По стените на физкултурния салон зеят  пукнатини, видими са измененията на стълбището и пропаданията  в основата на зданието, има реален риск от отваряне на сериозни разломи. Областният управител пое ангажимент да уведоми МОН за състоянието на сградата и необходимостта от възлагане на конструктивно обследване в спешен порядък.