Библиотеката в Кърджали спечели проект по европейска програма

Общество

Регионална библиотека „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Кърджали спечели проект „От легенда към реалност“ по европейска програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1, сектор „Младеж“. Проектът е с продължителност 1 година и ще бъде финансиран от Европейския съюз, на стойност 15 500 евро.

Основната цел на младежкия обмен е насърчаване на междукултурното разбирателство, себеизразяване и развиване на умения у младите хора като креативност, комуникация и нови цифрови компетенции. Разказването на истории е мощен инструмент, който може да се използва за насърчаване на разбирателство и уважение между младежите от различни култури.

Двадесет и четирима младежи от 4 различни държави – Италия, Литва, Турция и България ще се срещнат в град Кърджали, където ще изучават и обменят различни техники за разказване на истории като неформален метод на обучение, ще се научат как да създават завладяващи разкази, как да използват звукови ефекти, за да подобрят преживяването на слушателя и ще създадат аудио книга за народни приказки, митове и легенди на различните култури. По време на обмена ще се проведе обучение за създаване, записване, редактиране и разпространение на аудио съдържание в дигитална среда.

Дейностите по проекта се предвиждат да се осъществяват през месеците януари и февруари 2024 г.