Очното отделение в кърджалийската болница вече е Център за поставяне на интравитреални инжекции

Очно отделение при МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД,гр. Кърджали вече е Център за поставяне на интравитреални инжекции., съобщиха от болничния пресцентър.

Формирана е и лекарска комисия, в състав: д-р Ерхан Мурат- председател, д-р Ерай Дурмуш и д-р Кристина Бонева- членове. Комисията е утвърдена съгласно постановление на НЗОК, обнародвано в Държавен вестник, бр. 87.,допълват от там.

За първи път в Кърджали има такъв център за лечение на пациенти със скъпоструващи медикаменти. До този момент пациентите със заболявания, изискващи такова лечение, биваха насочвани към подобни центрове в София, Пловдив и Варна. Създаването и одобрението на Център от този тип и лекрска комисия изискват определено ниво на компетентност и степен на квалификация на специалистите, поради което такива центрове и комисии в България са малко на брой.

За да бъде една болница Център за поставяне на интравитреални инжекции е необходима оборудвана операционна и обучен екип, който да изпълнява процедурата. Лекарската комисия от своя страна, освен че изпълнява хирургичната манипулация, издава протоколи за провеждане на интравитреално лечение при пациенти с болести на ретината. Тези протоколи включват определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи лекарствени продукти по реда на член 78, т. 2 ЗЗО

След издаването на протокола, пациентът го предава в НЗОК, откъдето се отпуска медикамента. Цената на такъв тип медикаменти е приблизително 1300 лв, като след издаден протокол, тя се поема от НЗОК.

Заболяванията, които са показани за лечение със скъпоструващи медикаменти са влажна форма на макулна дегенерация свързана с възрастта (МДСВ), диабетна ретинопатия, с макулен едем, ретинална венозна оклузия.

Горди сме, че нашите офталмолози не само превърнаха хирургията на катаракта и поставянето на вътреочни лещи в рутинна процедура в очно отделение, но и с това, че продължават да се развиват и в лечението на болестите на ретината.

с утвърждаването на центърът и лекарската комисия, нашите специалисти офталмолози получиха признание на национално ниво за професионализма и компетентността си., заявиха от ръководството на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“.