Ученици от ПГОД ,,Евридика“ се докоснаха до различни автори

На 18 октомври учениците от Професионална гимназия по облекло и дизайн ,,Евридика“ посетиха училищната библиотека във връзка с четивната грамотност. Те се докоснаха до художествената литература на различни автори, които изучават през годините. Някои от гимназистите прочетоха автобиографиите на Ботев, Вазов и Елин Пелин, а останалите отговаряха на поставени въпроси, свързани с творчеството им.

Бяха разгледани и произведения, които не се изучават в училище, но предизвикаха интерес у учениците, които проявиха желание ежеседмично да посещават библиотеката и да си вземат книги за вкъщи.