Община Ардино за поредна година се включи в националния конкурс „Живей Активно! 2023”

За четвърта поредна година над 550 участници от Ардино се включиха в инициативата на Националното сдружение на Общините в Република България (НСОРБ)  „Живей Активно! 2023“. В рамките на инициативата през периода от 16 септември до 10 октомври се проведоха различни спортни и състезателни игри, танци, походи до Дяволския мост и тракийското светилище „Орлови скали“, беседи за здравословното и балансирано хранене. В тях се включиха служители на община Ардино, ученици от СУ „Васил Левски“, ФК „Юнак“, малчуганите от ДГ „Слънце“ и ДГ „Брезичка“, деца и преподаватели от ЦПЛР – ОДК, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), екипите на Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) и на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ЦНСТПЛУИ).

Конкурсът е мащабен дългосрочен проект, който има за цел да популяризира движението, спорта и балансираното хранене. Провежда се с подкрепата на Министерството на младежта и спорта и Националното сдружение на общините в Република България. В рамките на кампанията се провежда и Националния конкурс за общински проекти, допринасящи за целите на кампанията „Живей активно!“. В общината-победител ще бъде реализиран проект, свързан с активния и балансиран начин на живот. Община Ардино участва в Националния конкурс за спонсорство на общински проект „Живей Активно! 2023“ в категория „Община с население до 50 000 души“.

Гюнер ШЮКРИ