Нови книги за 12 500 лв. постъпват в РБ „Н. Й. Вапцаров”, библиотеката спечели проект

Култура

Министерство на културата обяви резултатите от конкурсната сесия за финансова подкрепа по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2023 г.

Проектът на Регионална библиотека „Никола Й. Вапцаров” за нови книги е сред одобрените и е на стойност 12 500 лв., съобщи Елисавета Кехайова, директор на библиотеката в Кърджали.

В него са включени над 100 издателства, издали книги от чуждестранни и български автори, обхващащи различни области на знанието и предназначени за любителите на четенето от всички възрасти. Сега предстои сключване на договор с Министерство на културата, за да започне изпълнението на проекта.