Българо-гръцки проект допринесе за високотехнологично оборудване в ЦСМП-Кърджали

Благодарение на реализацията на проекта „Получаване на спешна/ежедневна грижа за здравето чрез иновации в трансграничната зона“ Центърът за спешна медицинска помощ в Кърджали се сдоби с модерно медицинско оборудване.

Закупени са две линейки, едната от които е предоставена на филиала на Центъра в Кирково.

„Линейките предоставят възможност за щадящо транспотиране на пациенти“, посочи д-р Атанас Митков, директор на ЦСМП-Кърджали и даде за пример с два случая от преди дни, когато жена със счупени прешлени и тежко пострадало при катастрофа дете, са били транспортирани до клиники в Пловдив. „Благодарение на въздушните възглавници, с които разполагат тези реаномобили, пациенти са закарани успешно.“, подчерта директорът на ЦСМП-Кърджали.

Освен двете линейки, в Центъра за спешна медицинска помощ вече разполагат с две камери за транспорт на заразно болни.

„Тази техника от една страна предпазва медиците от пряк достъп до заразноболния, а от друга – пациентите са в наситена с кислород среда, жизненоважна за тях.“, обясни д-р Митков. Той допълни, че камерите са били най-често използвани по време на Ковид пандемията.

Отново във връзка и изпълнението на проекта, ЦСМП-Кърджали закупи 13 ЕКГ-апарата, с които са оборудване линейките на Спешната помощ в областта.

Проектът „Получаване на спешна/ежедневна грижа за здравето чрез иновации в трансграничната зона“ (E/HEALTH) е финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”. на стойност 1 391 408,01 евро, като от тях 662 854,49 евро са за ЦСМП -Кърджали с продължителност 24 месеца. Водеща организация е Центъра за спешна медицинска помощ  -Кърджали, партньори са болницата в гръцкия град Кавала и Медицинската асоциация на Кавала.

Първоначалният срок за изпълнение на проекта беше 24 месеца, но той беше удължаван два пъти, за което бе осигурено допълнително финансиране в размер на общо 569 819 евро, от които 188 991 евро за ЦСМП-Кърджали.

С допълнителните средства е закупен и кувьоз за транспортиране на бебета, който до момента е използван за превозване на три новородени в тежко състояние.

„В резултат от изпълнението на проекта е повишен капацитета на спешната помощ, чрез съвременно оборудване и подобряване условията на труд на персонала на ЦСМП-Кърджали и филиалите му.“, подчерта д-р Атанас Митков.

Той обясни още, че в рамките на проекта са проведени редица други дейности като специализирани семинари за лекари и медицински специалисти, семинари за управление при извънредни ситуации; създаване на мрежа за обмяна на опит и трансгранично сътрудничество за минимализиране на последствията  при инциденти в тези региони, въвеждане на стандарти за здравословни и безопасни условия на труд на работещите в структурите на здравеопазването, провеждане на кампании за превенция на здравословен начин на живот и профилактика с мерки за ранна диагностика на социално значими заболявания, кампания за мерките, които хората трябва да предприемат за ранна диагностика и откриване на различни форми на рак /простата, гърдата, кожата и др./ чрез публикации в медиите и други.

Според д-р Митков особено ползотворни са били информационната кампания и тренингите за справяне с личния и професионален стрес, проведени сред неговите колеги във всички филиали на ЦСМП-Кърджали.

По проекта са разработени, отпечатани и разпространени множество информационни материали, както тясноспециализирани, така и за широката общественост.

Резултати от реализирания проект Получаване на спешна/ежедневна грижа за здравето чрез иновации в трансграничната зона“ бяха обобщени на пресконференция.

Галина Кючукова, Арда нюз