Кандидат-кметове на изпит при Доган

Почетният председател на ДПС д-р Ахмед Доган и ръководството на Движението са в период на препитване на всички кандидат-кметове, традиция, която партията спазва от последните 20 години, с прекъсване в последните три, заради ковид-кризата и подновена тази година.,съобщават от пресцентъра на ДПС.

В базата на Движението в „Бояна“ от понеделник на „изпит“ минават областните лидери, които водят кадидатите за кметове по региони. А те пък предварително се подготват по списък от 37 въпроса, които обхващат целия социално-политически и икономически живот в една община – администрация и бизнес, традиции и обучение на млади кадри, училища, болници, културни институции, европейски програми, инвестции и работни места.

В „изпитната комисия“ участват още предсателят на ДПС Мустафа Карадайъ, лидерът на младежкото ДПС Сезгин Мехмед и организационният секретар Ахмед Ахмедов. След като чуе и тяхното мнение, Доган решава и отсича: „Утвърден си, колега! Успех!“ И колегата полита на крилете на най-важното одобрение в живота си. Всеки кандидат има определено време за изказване, ако някой много се увлече, пред Доган има пясъчен часовник, който той обръща – знак, че на „приказливеца“ му остават само три минути.

За четири дни от понеделник до четвъртък през „цедката но Доган“ са минали 218 души, само в четвъртък са бил 83-ма и изпитът е траял 9 часа. В петък „партидата“ кандидати беше по-малка – около 50-60 и събеседването приключи за около 6 часа.

Според спуснатата от Централното ръководство директива за всяко изборно място трябва има поне трима кандидати, за да се спази принципът за конкуренция и подбор. Стимулира се състезателното начало, но при изрично спазване на добрия тон. Изпитът е лице в лице с всички кандидати от областта, така че всеки има възможност да си каже мнението по всички въпроси пред останалите съпартийци, а накрая Доган взима окончателното решение на базата на това, което е чул.

По този начин на събеседване в следващата седмица ще минат всички кандидати за местни управници. Ще се работи и в събота и в неделя. В момента ДПС разполага с 38 свои кметове и още 10, избрани в партньорство. Задачата се тази бройка да се увеличи и навсякъде да бъде издигнати подготвени кадри с отношение, познания и разбиране на общинските проблеми.

За времето от своето създаване ДПС се утвръди като партията, без чието влияние и участие са невъзможни националните процеси за евроинтеграция в България, а това става с подготвени и можещи хора.

По време на това „препитване“ Доган всъщност иска да разбере как израстват кадрите му, на кого трябва да се помогне, кой има качества, които трябва да се развиват. Тази школа, както казваха навремето, „ковачница за кадри“ в ДПС действа реално. И той е вътрешно удовлетворен от това, което вижда.

„Не забравяйте – за да сте равни на другите политически сили, трябва да сте една крачка, но не повече пред тях. Ако изпреварването на другите е непоносимо за тях, ще се превърнем в образ на врага за всички“, каза през 2020 Доган на своите, обръщайки се към делегатите на Х национална конференция на партията.

Днес допълва – новите реалности ни изправят пред проблеми, които ние дори не знаем. Затова най-важното е с обедени усилия да се изправим пред тях и да ги решаваме заедно.

„Намирането на оптималния баланс в съотношението какви сме и как искаме да се легитимираме във времето, е изкуството в правене на политика“, е формулата, която Доган иска да предаде на младите в ДПС. И го прави! Като учебник за политика., подчертават от пресцентъра на ДПС.