ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ХАСАН АЗИС ПО СЛУЧАЙ 15 СЕПТЕМВРИ

Уважаема г-жо/ г-н директор,

Уважаеми учители и родители,

Мили първокласници и скъпи ученици,

Честит първи учебен ден!Честит празник на всички, които носят училището в себе си – като спомен, като потребност, като очакване!

Днес отново е 15 септември – денят, в който бъдещето на България ще изпълни училищните дворове. Училищният звънец ще призове малки и големи ученици по пътя на познанието. Всяка година търсим най – хубавите думи за този празник и всеки път осъзнаваме, че вълнението и емоциите на този ден не се побират в слово.

Мили първокласници, днес за пръв път ще прекрачите прага на родното училище. За пръв път ще чуете училищния звънец, с който ще започне дългият път на вашето образование. Поемете ръката на вашите учители, тя ще ви води уверено в чудния свят на знанието! Бъдете смели, любопитни и трудолюбиви, за да постигнете мечтите си!

Скъпи ученици, бъдете здрави и упорити! Нека всеки от вас работи всеотдайно и заедно със своите учители да постигате отлични резултати в учебната подготовка! Помнете, че пътят към знанието не е лек, но само чрез него се постига просперитет и свобода!

На вас, скъпи родители, е отредено да преподавате друг вид уроци. Бъдете до своите деца, подкрепяйте ги и им показвайте доброто и стойностното около вас!

Уважаеми учители, Вашето призвание е да съхраните светлия ентусиазъм, вечния стремеж на младостта към знанието и да го допълните с мъдрост. Желая ви здраве, духовни сили и настойчивост, за да се преборите с трудностите и да получите заслуженото удовлетворение от добре свършената работа. Нака любовта на Вашите ученици бъде най-ценният дар за труда Ви!

 

15.09.2023 г.                                                КМЕТ НА ОБЩИНА

К Ъ Р Д Ж А Л И…………………………

/доц. д-р инж. Хасан Азис/