Преодоляване на негативните стереотипи бе тема на Кръгла маса в Кърджали

Кръгла маса „Обществото и различните – Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи“ бе проведена в Кърджали. Тя се организира от Фондация „Младежки център Кръг – Арт движение Кръг“ в качеството й на партньор на Oбщина Кърджали по проект „Шанс – Интегриран подход за социално приобщаване“.

По време на форума бяха представени резултатите от проучване, направено сред 200 респонденти от различни етнически групи.

„Проучването бе направено в рамките на няколко месеца. Това беше огромно предизвикателство за нас, защото някои общности трудно допускат навлизане в тяхното пространство.“, сподели Радост Николаева, председател на Фондация „Младежки център Кръг – Арт движение Кръг“  Кърджали, която е патньор по проекта, в рамките на който се реализира това проучване.

Какво показват част от резултатите?

Все още, най-вече в ромската общност, съществуват стереотипи, които не могат да бъдат преодолени. При тази етническа група властта на семейството, на общността, има особена тежест, каза Радост Николаева.

Тя посочи за пример отговорите на родители на въпроси, които касаят бъдещето на техните деца. Докато при българи и турци отговорите са: това зависи от тях самите, то при ромската общност отговорът е, че семейството решава как и в каква посока ще се развиват техните деца.

Изводът, който може да се направи, е, че сред ромите има сериозно капсулиране в самата общност и излизането от него е много трудно., посочи Николаева.

Тя подчерта, че основната идея на проучването е то да повлияе на политиките, най-вече в образователната система, за да може представителите на ромската общност да се обучават наравно с останалите етнически общности и да получават равен старт в живота.

„Политики, които могат да коригират негативните стереотипи“, посочи председателят на Фондация „Младежки център Кръг – Арт движение Кръг“  Кърджали.

Галина Кючукова, Арда нюз