До 30 септември продължава записването в школите на ОДК

Продължава кампанията на Общински детски комплекс гр.Кърджали за записване в разнообразните школи и клубове за учебната 2023/2024 г. Информация за предлаганите форми може да намерите в афиша на ОДК.

Обучението в нашите педагогически форми е безплатно и дава възможност на децата да развиват и надграждат своите умения и знания, да рисуват, спортуват, танцуват, пеят и творят.

Родителите могат да запишат децата си лично в сградата на ОДК гр.Кърджали, ул. „Полковник Дервингов“ №1 или да подадат сканирани заявления по електронната поща до 30 септември 2023 г. Формуляр на „Заявление за записване“ може да изтеглите от тук или сайта на ОДК-Кърджали: http://www.daskalo.com/odkkardjali1/. След попълване и сканиране на заявлението го изпратете на имейл: odk_ki@abv.bg.

Важно е в „Заявлението за записване“ да подадете актуалните данни за детето – три имена, ЕГН, училище, клас, /детска градина/, адрес на постоянно местоживеене на детето. Съхранението и обработката на личните данни се прави съгласно всички актуални нормативни изисквания.

Ето и нашият екип от доказали се педагогически специалисти:

Направление „Наука и технологии“:

Нели Карабашева – старши учител, ръководител на:

– Детски и младежки парламент – 8-12 кл.

– Школа по етнография и краезнание – 1-4 кл. и 5-7 кл.

Тинка Кривошапкова – старши учител, ръководител на:

– Клуб „Компютърен свят“ – 1-4 кл. и 8-12 кл.,

– Школа по математика – 5-7 кл.

– Клуб „Забавна математика“ -1–4 кл.

Нела Арнаудова – старши учител, ръководител на:

– Клуб „Природата и ние“ – 5-7 кл.

– Клуб „Здраве, дом, общуване – 5-7 кл.

– Клуб „В света на животните“ – 5-7 кл.

– Клуб на любознателните – 1-4 кл.

Направление „Изкуства“:

Севинч Еминова – старши учител, ръководител на:

– Школа по изобразително изкуство – от 6 г. до 12 кл.

Марияна Бекриева – старши учител, ръководител на:

– Радиоклуб „Детски свят“ – 4-8 кл.

– Клуб „Театър, творчество, изява“ – 2-4 кл.

– Клуб „Сръчни ръце“ – 1-4 кл.

Антония Грозева – старши учител, ръководител на:

– Клуб „Медийно студио“ – 5-12 кл.

– Клуб „Театрално студио“ – 1-8 кл.

– Клуб по фотография – 5-7 кл. и 8-12 кл.;

Милослава Славова – старши учител, ръководител на:

– Детска вокална група „До Ре Ми“ – 1-4 кл.

– Вокална група– 5-12 кл.

Нина Тодорова – учител, ръководител на:

– Школа за модерни танци – 1-4 кл. и 5-9 кл.

– Школа за спортни танци – 1-4 кл. и 1-7 кл.

В ОДК се провеждат и занимания на Школа по източни бойни изкуства за ученици от 1 до 12 кл.

За допълнителна информация тел.: 0361 6 23 24.