Руслан Терзиев от ГЕРБ: В бюджет 2023 на община Кърджали не фигурират проекти от първостепенна важност за развитието на града ни

Местни избори

В бюджет 2023 на община Кърджали не фигурират проекти от първостепенна важност за развитието на града ни. коментира съветникът от групата на ГЕРБ Руслан Терзиев. Сред тях той открои цялостната рехабилитация на съществуващата пътна инфраструтура, изграждането на съвременна главна пешеходна улица, както и инфраструктура към новостроящите се и вече въведените в експлоатация нови жилищни сгради. По думите му, приоритет за местната власт следва да бъде още реконструкцията на Въжения мост над р.Арда и на всички фонтани, обследването на Новия мост, изграждането на подземни и етажни общински паркинги със средства от приходите за платено паркиране на Синята зона. За жалост в бюджет 2023 г няма заложени подобни разходи, а те са съществен елемент от благоустрояването на Кърджали и подобряването на визията му на областен град, изтъкна Терзиев. Общо 17 предложения за включване в приходно-разходната сметка на общината е направил съветникът от ГЕРБ на проведеното наскоро обществено обсъждане на бюджет 2023.