Официално откриха реализирания обект „Реконструкция на улична мрежа и въвеждане на енергоспестяващо осветление – стара градска  част“

Водещи, Икономика

На официална церемония във вторник беше открит финализираният обект „Реконструкция на улична мрежа и въвеждане на енергоспестяващо осветление – стара градска  част“.

С реализирането на този обект е въведено енергоспестяващо улично осветление на улиците: „Иван Вазов“, „Климент Охридски“ и „Добруджа“. Подменени са тротоарите и бордюрите, направено е отводняване и ремонт на уличното осветление. Стойността на проекта е 1,5 млн. лв., каза инж. Катя Митовска, заместник-кмет и ръководител на проекта.

Обектът е един от основните по Проект „Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Кърджали, финансиран по ОП „Региони в растеж 2014/2020г.“, на обща стойност 6 280 054 лв.

Той е един от трите проекта, включени в Инвестиционната програма на община Кърджали за периода 2014 – 2020 година.

По проекта има още подобекти, с реализирането на които бяха подменени тротоари, пътна настилка и бе въведено енергоспестяващо улично осветление в централната градска част, както и в квартал „Възрожденци“.

„В продължение на повече от две години ние реализирахме проекта в няколко направления. В сферата на образователната инфраструктура са санирани 5 училища и една нова детска градина. По отношение на социалната политика на общината – са изградени и въведени в експлоатация 69 социални жилища

Ремонтирани са тротоари с обща дължина 5 309м. Уличното осветление е подменено с модерно енергоспестяващо.“, каза при откриването на обекта кметът на община Кърджали доц. д-р Хасан Азис.

Днес, с откриването на този подобект, всъщност  ние слагаме финалът на инвестиционната ни програма за периода 2024 – 2020 година., подчерта градоначалникът.

Той също така оповести, че до 6 месеца парковото пространство над кръговото кръстовище в района на пазара ще бъде обособено като „Зелен остров“. За целта общината е кандидатствала с проект по Норвежката програма и е била одобрена.

„Идеята на този нов проект е да се събират дъждовните води и с тях да се полива парковото пространство.“, обясни доц. Азис.

На церемонията по официалното откриване на обекта „Реконструкция на улична мрежа и въвеждане на енергоспестяващо осветление – стара градска  част“ присъстваха доц. д-р инж. Хасан Азис – кмет на община Кърджали, Юсеин Ахмед – председател на ОбС, Лятиф Расим – зам.-председател на ОбС, общински съветници, представители на институции, НПО, медии, общински служители, граждани и медии.

Галина Кючукова, Арда нюз