Хасан Азис пред бизнеса от Одрин: Кърджали предлага отлична среда за инвестиции

Отличната среда за инвестиции и икономическо развитие в Кърджали представихме на среща с представители на бизнеса от град Одрин, Република Турция.

Те гостуват в града ни в рамките на инициативата „Месец на Турция в Кърджали“ през юли.

Програмата на бизнес делегацията, водена от кмета на Одрин Реджеп Гюркан, включи посещения във фирмите „Кяшиф“, „Теклас България“, „Екип Холдинг“ и в базата на производителя на млечни продукти „Родопчанка“.

Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от не финансовия сектор в областта към края на 2021 г. възлизат на малко над 413 млн. евро, което е с 61.1% повече в сравнение с предходната година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.5%. През периода са направени чуждестранни инвестиции във всички общини на областта, като техният размер за община Кърджали е 163,6 млн. евро, или 39,6% от всички инвестиции в областта.

През януари т.г. открихме нова инвестиция за 15 млн. лв. в завода „Серта“ в Кърджали, която създаде над 100 нови работни места.

Основна задача пред нас като местна власт е осигуряването на отлични условия за инвестиции и работа, и още по-добри условия за живот – съчетанието на тези два ключови приоритета са основата на това Кърджали да е вторият град след София, който има положителен прираст на населението.